Aatal Pention Yojana; अटल पेंशन योजना

Post Updated

अटल पेंशन योजनेचे खाते 18 ते 40 वर्षांच्या आयुसंवर्गातील कोणत्याही भारतीय नागरिकाने उघडू शकतात. Aatal Pention Yojana ही योजना म्हणजे, आयु 60 वर्षांपासून लाभदायक पेंशन मिळवायला भारतातील सर्व नागरिकांना, विशेषत: अव्यवस्थित क्षेत्रातील कामगारांना, सुनिश्चित आयूष्याची निश्चित आमदारी असल्याची उद्देश आहे. म्हणजे, 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अटल पेंशन योजना सुरू केली होती.

 अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना  Aatal Pention Yojana  ही योजना देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये समाविष्ट केली होती. अबदार दरवाजे आपल्याला असेल तर आग्रहाचे 5.25 कोटी सहभागी आता ह्या योजनेमध्ये सामील झालेले आहेत. अटल पेंशन योजनेचे खाते 18 ते 40 वर्षांच्या आयुसंवर्गातील कोणत्याही भारतीय नागरिकाने उघडू शकतात. ही योजना म्हणजे, आयु 60 वर्षांपासून लाभदायक पेंशन मिळवायला भारतातील सर्व नागरिकांना,

विशेषत: अव्यवस्थित क्षेत्रातील कामगारांना, सुनिश्चित आयूष्याची निश्चित आमदारी असल्याची उद्देश आहे. म्हणजे, 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अटल पेंशन योजना सुरू केली होती. ही योजना देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये समाविष्ट केली होती. अबदार दरवाजे आपल्याला असेल तर आग्रहाचे 5.25 कोटी सहभागी आता ह्या योजनेमध्ये सामील झालेले आहेत. मृत्यूला परत पेंशन रक्कम त्याच्या पत्नीच्या किंवा पतीच्या मागील्या. दोघांच्या मृत्यूला, 60 वर्षांपर्यंत ठेवलेली रक्कम नामिनेशनला परत केली जाते.

 भारताच्या सरकारीने विशेषत:

Aatal Pention Yojana  कामगारांसाठी व गरीब लोकांसाठी घेतली आहे. सरकारने ह्या योजनेद्वारे अव्यवस्थित क्षेत्रातील कामगारांची वृद्धावस्था आमदारीसाठी सुरक्षित करण्याचा उद्देश ठेवला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून निवृत्तीसाठी स्वेच्छेनी निधी जमा करण्याची संधी असलेली आहे व अव्यवस्थित क्षेत्रातील कामगारांमध्ये दीर्घायु जोखिमाचे नियमन करण्यासाठी. विश्वास आहे की अव्यवस्थित क्षेत्रातील लोकांचे लगभग 50 कोटी जनसंख्या काम करत आहे. या योजनेने अव्यवस्थित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचा उद्देश घेतला होता. अटल पेंशन योजनेअंतर्गत सदस्याने किमान 20 वर्षे किंवा अधिक निधीची निधीची अवधी जमा करावी.

अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना निश्चित पेंशनाचा लाभ सरकारने गारंटीत केला आहे. ह्या योजनेमध्ये एक अवधारणा असते. जर कोणताही व्यक्ती पैसे भरण्यात चूक करेल तर त्याचा उपाय दिला गेला आहे. चूकीच्या गुंतवणूकासाठी दंडाची प्राविधानिक प्रक्रिया आहे. विलंबित देयकांसाठी बँकांनी अतिरिक्त रक्कम वसूल करावी लागते. असा रक्कम मासिक रुपात Rs 1 ते Rs 10 पर्यंत असतो. या संबंधित विषयांमध्ये विस्तृत माहिती संबंधित अधिकार्यांकडून मिळविली जाऊ शकते.

अटल पेंशन योजनेचे मुख्य उद्देश

 अव्यवस्थित क्षेत्रातील कामगारांना वृद्धावस्थेत सुनिश्चित आमदारी प्रदान करणे आहे. योजनेच्या माध्यमातून भारतीय नागरिकांनी आपल्या वृद्धावस्थेच्या कालावधीत नियमित आमदारी प्राप्त करू शकतात. अटल पेंशन योजनेच्या माध्यमातून नागरिकांना संरक्षित आणि नियमित आयुष्य साधारित करण्याचा लक्ष्य पूर्ण केला जातो. ह्या योजनेचे विशेष उद्देश अव्यवस्थित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे, विद्यार्थ्यांना पेंशन प्राप्त करून उन्नती करणे आहे. ही योजना एक वित्तीय सुरक्षा योजना आहे ज्यामध्ये व्यक्ती स्वतःच्या व्याजदरानुसार पैशे जमा करतो आणि वृद्धावस्थेतील आमदारी प्राप्त करतो. या योजनेच्या माध्यमातून सामान्य लोकांना अनुभवायला मिळवणारी सुरक्षा अत्यंत महत्वाची आहे.

अटल पेंशन योजनेच्या विशेषता

1. योजनेचे लक्ष्य: या योजनेने वृद्धावस्थेत सुनिश्चित आमदारी प्रदान करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. अव्यवस्थित क्षेत्रातील कामगारांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी ही योजना सुरु केली गेली आहे.

2. आयु सीमा: योजनेच्या अंतर्गत, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी भारतीय नागरिकांची आयु 18 ते 40 वर्षांच्या संवर्गातील असणे आवश्यक आहे.

3. स्वेच्छेनी निधी: योजनेचे मुख्य तत्व स्वेच्छेनी निधीची जमा आहे. सदस्यांनी आपल्या निधीला नियमितपणे जमा करावे लागते, ज्यामुळे आमदारीची रक्कम संचयित होते.

4. निश्चित पेंशन: योजनेच्या माध्यमातून सदस्यांना निश्चित पेंशन प्राप्त होते. पेंशनाची रक्कम सदस्याच्या निधीच्या व्याजदरानुसार निर्धारित केली जाते.

5. परामर्श: योजनेच्या अंतर्गत, सदस्यांना निवडलेल्या बँकेकडे आपल्या परामर्शासाठी जायला मिळते. त्यांनी सदस्यांना योजनेबद्दल माहिती, निधीचे व्याजदर, पेंशनाचे नियम आणि इतर विवरणे पुरवतात.

6. चूकीचा दंड: जर कोणताही सदस्य निधीच्या भरणीमध्ये चूक करेल तर त्यासाठी दंडाची प्राविधानिक प्रक्रिया आहे. विलंबित देयकांसाठी बँकांनी अतिरिक्त रक्कम वसूल करावी लागते.

7. नामिनेशन: सदस्यांनी योजनेच्या अंतर्गत नामिनेशनची माहिती प्रदान करावी लागते. मृत्यूसह त्यांच्या पत्नी, पती किंवा नामिनेशनद्वारे निवडलेल्या व्यक्तीने पेंशनाची रक्कम प्राप्त करते.

8. करदात्यांना लाभ नाही: या योजनेचा लाभ करदात्यांना उपलब्ध नाही. करदात्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला जाऊ शकत नाही.

अटल पेंशन योजनेचा आवेदन

1. बँकेकडे गवेषण करा: आपल्या नजीकच्या बँकेच्या शाखेवर जाऊन अटल पेंशन योजनेचे बारे माहिती घेतली पाहिजे. या योजनेच्या अंतर्गत सेवांचा प्रदाता बँक निवडावा.

2. आवेदन प्रपत्र भरा: निवडलेल्या बँकेच्या शाखेवर जाऊन अटल पेंशन योजनेचा आवेदन प्रपत्र घेतला पाहिजे. त्याला योजनेच्या अनुसार भरावा.

3. आवश्यक कागदपत्रे सहवास करा: आवेदन प्रपत्र भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे जसे कि पहिल्या पैस्ते आणि वस्त्राची प्रतिमा, नामिनेशनचा नोंद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैध पत्ता प्रमाणपत्र इत्यादी योजनेबद्दल माहिती आपल्या बँकेकडे सादर करा.

4. आवेदन प्रपत्र सबमिट करा: आवश्यक कागदपत्रे संग्रहीत केल्यानंतर, आपल्या बँकेकडे आवेदन प्रपत्र सबमिट करा. आपल्या बँकेच्या कर्मचार्यांनी आपल्याला आवेदन संबंधित विवरणासह सादर करण्यात मदत करेल.

5. निधी जमा करा: आवेदन प्रपत्र सबमिट केल्यानंतर, आपल्या निधीची रक्कम जमा करण्यात आली पाहिजे. आपल्या बँकेच्या निर्दिष्ट खात्यात निधी जमा करण्याचे निर्देश दिले जातील.

6. प्रीमियम भरा: निधी जमा करण्यानंतर, आपल्या बँकेकडे प्रीमियम रक्कम भरा. प्रीमियम रक्कम आपल्या निवडलेल्या मासिक प्रीमियम रक्कमानुसार निर्धारित केली जाईल.

7. प्राधिकरणाच्या सांख्यिकीचा उपयोग करा: आपल्या प्राधिकरणाच्या ऑफिसला जाऊन आपल्याला आवेदनाची स्थिती ओळखण्यासाठी आपल्या आवेदनाची संख्या वापरा. त्यामुळे आपण आपल्या आवेदनाची प्रगती ओळखू शकता.

आपल्याला अटल पेंशन योजनेच्या आवेदन प्रक्रियेबद्दल विशिष्ट माहिती आपल्या बँकेच्या कर्मचार्यांकडून मिळवायला योग्य आहे. त्यांचे मार्गदर्शन करण्याची सल्ला देण्यात आली आहे.

Read More: Gramin Kamgar Setu Yojana

Leave a Comment